שיווק מגרש 500 אזור תעשייה צפוני - מכרז מספר מר/70/2018

 

 

  מסמכי המכרז
  תעריפים - היטלי פיתוח
  תשריט חלוקה - מגרש 500
עבור לתוכן העמוד