החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז מס' 06/2021

לא הוגשו הצעות ולכן המכרז בוטל

 

 

צפייה במסמכי המכרז:

 

 

 

  מסמכי המכרז
  שאלות הבהרה למכרז פומבי 06/2021
עבור לתוכן העמוד