החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז מס' 06/2021

 

 

  מסמכי המכרז
עבור לתוכן העמוד