החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז מס' 05/2021

 

 

  מסמכי המכרז
עבור לתוכן העמוד