החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז פומבי 09/2018

נפלה טעות במועד פתיחת המעטפות!
פתיחת המעטפות תתקיים ביום שני, 31/12/2018 בשעה 14:30
ולא כפי שנרשם ב- 30/12/18 בשעה 14:30.

 

 

שם החברה הזוכה: ע.מ.ת ערוצי מדידה ותשתיות בע"מ
ערך ההצעה הזוכה לפני מע"מ
9,084,774 ש"ח לפני מע"מ

 

תכניות למכרז:

 

טבלת ריכוז רשימת תכניות

 

מים וביוב - אחוד מהנדסים
חשמל ותקשורת - י. רפפורט
תכניות פיתוח- נאוה רגב אדריכלות ועיצוב סביבה
תכניות קונסטרוקציה - ברק רקח
כבישים תנועה וניקוז - ציון פוסטי
הסדרת נחל - לביא נטיף אלגביש

 

מסמכי המכרז: 

  מסמכי המכרז
  מפרט טכני מיוחד
  כתב כמויות ומחירים
  מסמכים ה' עד ט"ז
  המפרט הכללי לבקרת איכות
  מסמכים י"ח ו- י"ט
עבור לתוכן העמוד