מכרזים

החברה הכלכלית שֹהם בע"מ - מכרז פומבי מספר 05/16

למתן שירותי ניהול ופיקוח בפרויקט תכנון וביצוע עבודות פיתוח ותשתיות – שכונה כ"א בשֹהם
עבור לתוכן העמוד