החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז פומבי 03/2024

הזוכה: שי רוש: 3,536 ₪ + מע"מ

 

 

מסמכי המכרז:

 

 

 

  מכרז מס' 03/2024
עבור לתוכן העמוד