החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז פומבי 07/2023 - דחיית מועד

 

 

 

מסמכי המכרז:

 

 

 

 

 

 

  מכרז פומבי מס' 7/2023
  תשובות לשאלות הבהרה
עבור לתוכן העמוד