החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז פומבי 03/2023

הזוכה: מלכאי זקי ופיורה: 4,000 ₪ + מע"מ    

 

 

מסמכי המכרז:

 

 

 

  החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז פומבי 03/2023
עבור לתוכן העמוד