החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז פומבי 02/2023

הזוכה: שור דנט בע"מ: 4,140 ₪ + מע"מ

 

 

 

מסמכי המכרז:

 

 

 

  החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז פומבי 02/2023
עבור לתוכן העמוד