החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז פומבי 08/2022

 

מסמכי המכרז:

 

 

 

  מסמכי מכרז 08/2022 לשכירת משרד (יחידה 2) במבנה מ.מ. שוהם
עבור לתוכן העמוד