החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז פומבי 02/2022

 

מסמכי המכרז:

 

 

 

 

  מסמכי מכרז 02/2022 לשכירת משרד במבנה הכותר פיס בשוהם
עבור לתוכן העמוד