החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז פומבי 15/2021

 

מסמכי המכרז, עדכונים והבהרות:

 

 

 

  מסמכי המכרז
  הודעת עדכון והבהרה מס' 1
  הודעת עדכון והבהרה מס' 2
עבור לתוכן העמוד