החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז מס' 13/2021

הזוכה: איס הנדסה (כרמל) בע"מ: 12,416,755 ₪ + מע"מ

 

הבקשה לדחיית מועדי שאלת שאלות הבהרה ובהתאם מועדי ההגשה פתיחת המעטפות, מאושרת כדלהלן:
 
מועד הגשת שאלות והבהרות יידחה מ- 27/07/2021 ל- 29/07/2021 בשעה 12:00 בצהריים.
מועד הגשת ההצעות יידחה מ- 05/08/2021 ל- 12/08/2021 בשעה 10:00 בבוקר.
מועד פתיחת המעטפות יידחה מ- 05/08/2021 ל- 12/08/2021 בשעה 10:30 בבוקר.

 

 

מסמכי המכרז והודעת עדכון והבהרה

 

 

 

  הודעת עדכון והבהרה מס' 1
  מסמכים א' - ה'
  מסמך ו'
  היתר בניה לבריכת שחיה מקורה
  פורמט ניהול RFI
  פורמט אישור יציקה חדש
  פורמט אישור סגירת תקרה מונמכת חדש
  15109-18 דוח קרקע - תוספת בריכה עדכון פיתוח
  תכנית גידור אתר
  מפרט טכני למכרז
  כתב כמויות
  פרוטוקול הצגת הפרויקט וסיכום סיור קבלנים מיום 19.7.2021 בשעה 09.00
  פרוטוקול הצגת הפרויקט וסיכום סיור קבלנים מיום 16.8.21 בשעה 12:00
  טבלת הצעת מחיר
עבור לתוכן העמוד