החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז מס' 08/2021

 

 

  מסמכי המכרז
עבור לתוכן העמוד