החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז מס' 08/2021

לא הוגשו הצעות ולכן המכרז בוטל

 

 

צפייה במסמכי המכרז:

 

 

 

  מסמכי המכרז
עבור לתוכן העמוד