החברה הכלכלית שֹהם בע"מ מכרז פומבי 02/21

28/02/2021

 

 

צפייה במסמכי המכרז:

 

 

  מסמכי המכרז
עבור לתוכן העמוד