החברה הכלכלית שֹהם בע"מ מכרז פומבי 02/21

28/02/2021

מכרז 02/202 - הזוכה: הנדרי יזמות וניהול בע"מ: 2,500 ₪ + מע"מ


 

מכרז 01/2021 - לא הוגשו הצעות ולכן המכרז בוטל

 

 

 

צפייה במסמכי המכרז:

 

 

  מסמכי המכרז
עבור לתוכן העמוד