החברה הכלכלית שֹהם בע"מ מכרז פומבי 12/20

 

הזוכים: אופק מרדכי פרויקטים ופיתוח בע"מ ו א.ר.א.ג בינוי ופיתוח בע"מ
 

 

 

מסמכי המכרז:

 

 

 

 

  מסמכי המכרז
  מסמך הבהרות ותשובות מס' 1
  מסמך הבהרות ותשובות מס' 2
  מסמך מס. 15 - תצהיר בעניין העסקת עובדים זרים חתום עי עוד
  עמוד 2
עבור לתוכן העמוד