החברה הכלכלית שֹהם בע"מ מכרז פומבי 04/20

בשל מורכבות העבודות ולבקשת הקבלנים (שהשתתפו בכנסי הקבלנים) לדחיית מועד ההגשה, להלן המועדים החדשים:

1. מועד ההגשה האחרון של המכרז שבנושא, נדחה מיום ה' 10/12/2020 בשעה 11:00 ליום ה' 24/12/2020 בשעה 11:00.

2. מועד פתיחת המעטפות נדחה מיום ה' 10/12/2020 בשעה 11:30 ליום ה'  24/12/2020 בשעה 11:30.

3. מועד שאלת שאלות ובקשת הבהרות ידחה ליום ג' 15/12/2020 עד השעה 14:00.

4. מועד מתן תשובות לשאלות והבהרות ידחה ליום ה' 17/12/2020 עד השעה 16:00

 

 

 

מסמכי המכרז:

 

 

 

  מסמכים א' - ג' 1-1
  מסמך ג' -2-1 מפרט מיוחד - אופני מדידה
  מסמך ד' - אומדן מכרז שלב ב' שכונה כ"א שוהם 5.11.2020
  מסמך ה' - רשימת תכניות
  מסמכים ו' - טז'
  מסמך י"ז - מפרט כללי לבקרת איכות בביצוע הקבלן
  מסמכים יח' - יט'
עבור לתוכן העמוד