החברה הכלכלית שֹהם בע"מ מכרז פומבי 07/20

מועד אחרון לשאלת שאלות הבהרה נדחה ליום ד', 04/11/2020 בחצות

 

 

מועד אחרון לשאלת שאלות הבהרה נדחה ליום ד', 04/11/2020 בחצות

 

 

  מסמכי המכרז
עבור לתוכן העמוד