החברה הכלכלית שֹהם בע"מ מכרז פומבי 09/20

הזוכה במכרז: עליזה כהן עיצוב פנים 3,633 + מע"מ

 

 

  מסמכי המכרז
עבור לתוכן העמוד