החברה הכלכלית שֹהם בע"מ מכרז פומבי 08/20

 

הזוכה: רובי גנין - 8,000 ₪ + מע"מ

 

 

  מסמכי המכרז
עבור לתוכן העמוד