החברה הכלכלית שֹהם בע"מ מכרז פומבי 06/20

 

 

 

 

  מסמכי המכרז
עבור לתוכן העמוד