החברה הכלכלית שֹהם בע"מ מכרז פומבי 02/20

הזוכה: חיימסון סודאי ושות': 16,000 ₪ + מע"מ

 


 

מועד הגשת המכרז נדחה ליום א' 6/09/2020 עד השעה 12:00 בצהריים.
 

 

בהמשך לשאלות הבהרה נוספות שנשאלו, מצורפות מטה התשובות בפרוטוקול מס' 2.

להזכירכם, יש לצרפו חתום למסמכי המכרז בהגשה ביחד עם פרוטוקול מספר 1 שכבר נשלח אליכם.


 

 

מועד הגשת המכרז נדחה ליום א' 6/09/2020 עד השעה 12:00 בצהריים.
 

 

בהמשך לשאלות הבהרה נוספות שנשאלו, מצורפות מטה התשובות בפרוטוקול מס' 2.

להזכירכם, יש לצרפו חתום למסמכי המכרז בהגשה ביחד עם פרוטוקול מספר 1 שכבר נשלח אליכם.

 

 

שימו לב - קבצים נוספים מצורפים מטה:

 

 

 

 

  מסמכי המכרז
  פרוטוקול מס' 1 - תשובות לשאלות הבהרה
  תשובות לשאלות הבהרה - פרוטוקול מספר 2
  נספח ב1
עבור לתוכן העמוד