החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז פומבי 04/2019

 

 

שם החברה הזוכה: רולידר בע"מ

ערך ההצעה הזוכה לפני מע"מ26,584,700 ש"ח לפני מע"מ

 

מסמכי המכרז 

(הקש לצפייה)

 

תכניות המכרז

(הקש לצפייה)

 

תוספות מבוקשות מכנס מציעים 15/7/19

(הקש לצפייה)

 

 

  מסמך הבהרות מס' 1
  מסמך הבהרות מס' 2 - תשובות לשאלות
עבור לתוכן העמוד