החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז פומבי 04/2019

 

מסמכי המכרז 

(הקש לצפייה)

 

תכניות המכרז

(הקש לצפייה)

 

תוספות מבוקשות מכנס מציעים 15/7/19

(הקש לצפייה)

 

 

עבור לתוכן העמוד