החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז פומבי מספר 02/19

 

 מסמכי המכרז:

 

 

  חוברת המכרז
עבור לתוכן העמוד