החברה הכלכלית שוהם בע"מ - מכרז פומבי מס' 07/18

 

בוטל!

 

מסמכי המכרז:

 

 

  חוזה
  כתב כמויות
  מפרט טכני
עבור לתוכן העמוד