החברה הכלכלית שוהם - מכרז פומבי מס' 04/18

 

 

שם החברה הזוכה: ביס בריא
ערך ההצעה הזוכה לפני מע"מ
6000 ש"ח לפני מע"מ

 

 

  מסמכי המכרז
עבור לתוכן העמוד