שכונה כא -תכניות למכרז כבישים וניקוז - דאל

  שוהם שכונת כא - רשימת תכניות-שלב א'
  DEL-DR-SHOHAM_KA-DD-3001-00
  DEL-DR-SHOHAM_KA-DD-3002-01
  DEL-DR-SHOHAM_KA-DD-6001-00
  DEL-DR-SHOHAM_KA-DD-6002-00
  DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-2001-04
  DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-2002-04
  DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-2003-04
  DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-2004-04
  DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-2005-04
  DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-2006-04
  DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-2006-04
  DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-2008-04
  DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-2009-04
  DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-3001-09
  DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-3002-00
  DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-4001-00
  DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-4002-00
  DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-4003-00
  DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-4004-00
  DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-4005-00
  DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-4006-00
  DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-4007-01
  DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-4008-00
  DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-4009-00
  DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-6003-02
  DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-20010-04
  DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-20011-04
  DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-20012-04
  DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-20013-04
  DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-20014-04
  DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-20015-04
  DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-20016-04
  DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-20017-04
  DEL-TR-SHOHAM_KA-DD-1001-14
  DEL-TR-SHOHAM_KA-DD-1001-14
  DEL-TR-SHOHAM_KA-DD-1302-06
  DEL-TR-SHOHAM_KA-DD-1303-06
  DEL-TR-SHOHAM_KA-DD-1304-06
  DEL-TR-SHOHAM_KA-DD-1305-06
  DEL-TR-SHOHAM_KA-DD-1306-06
  DEL-UT-SHOHAM_KA-DD-1201-03
  DEL-UT-SHOHAM_KA-DD-1202-03
  DEL-UT-SHOHAM_KA-DD-1202-03
  DEL-UT-SHOHAM_KA-DD-1204-03
  DEL-UT-SHOHAM_KA-DD-1205-03
  DEL-UT-SHOHAM_KA-DD-1206-03
  DEL-UT-SHOHAM_KA-TS-5001-11
עבור לתוכן העמוד