החברה הכלכלית שֹהם בע"מ - מכרז פומבי מספר 01/17

שלום רב,

 

הוצאנו תיקון למכרז, התיקון יפורסם היום בעיתון "גלובס" ומחר בעיתון ידיעות אחרונות. הנוסח מצורף.

 

עקרי הדברים:

 

סיווג קבלני שונה מענף 200 ג-3 לפחות לענף 200 ג-2 לפחות, ענף 400 הסיווג נותר ללא שינוי ב-1.

 

אי לכך, נקיים סיור קבלנים נוסף, חובה רק לקבלנים שלא נכחו בכנס/סיור קודם. ביום חמישי, 30/3/2017, בשעה 10:30, לפי האמור במצורף.

 

מועד הגשת המכרז נדחה מיום רביעי, 29/3/17 בשעה 17:00 ליום חמישי, 6/4/17 בשעה 12:00

מועד פתיחת המעטפות נדחה מיום רביעי, 29/3/17 בשעה 17:30 ליום חמישי, 6/4/17 בשעה 12:30.


 

 

 

מסמכים לעיון:

 

 

  כתב כמויות
  הסכם לביצוע עבודות סלילה ותשתיות בכביש 11 ו-101 באזור התעשייה הצפוני שוהם
  מפרט טכני
  חתכים טיפוסיים ופרטי ביצוע כביש 101
  חתכים לאורך כביש 101
  חתכים לרוחב כביש 101
  כביש 11 - חתך לאורך קו ניקוז
  כביש 11 - חתכים טיפוסיים ופרטי ביצוע
  כביש 11 - חתכים לאורך
  כביש 11 - חתכים לרוחב גיליון 1
  כביש 11 - חתכים לרוחב גיליון 2
  כביש 11 - חתכים לרוחב גיליון 3
  כביש 11 - תכנית פירוקים
  כביש 11 - תכנית תמרור
  כביש 11 - תנוחה וגבהים
  כביש 11 העתקת קו סניקה
  תכנית פרטים תאורה כביש 101
  תכנית קו מים כביש 101
  תכנית תאורה כביש 11
  תכנית תנוחה וגבהים כביש 101
  כביש 11 ו 101 פרט מעביר מים
  תכנית תאורה כביש 101
  פרוטוקול מכנס וסיור קבלנים מתאריך 19.3.17 מכרז מס' 01/17
  עדכון מס' 2 - מכרז 01/17 לביצוע עבודות פיתוח, סלילה ותשתיות בכביש 11 ו-101 באזה"ת הצפוני שֹהם
עבור לתוכן העמוד