החברה הכלכלית שֹהם בע"מ - מכרז פומבי מספר 06/16

מועד רכישת מסמכי המכרז נדחה, ניתן יהיה לרכוש עד 27/9/16 בימים א' – ה', ביו השעות 08:30 ועד 14:00 במשרדי החברה הכלכלית שהם

 

 

מסמכים לעיון:

 

 

 

 

 

  מכרז הנחה
  מפרט טכני
  אמדן - כתב כמויות ומחירים
  רשימת תכניות
עבור לתוכן העמוד